Projekt ʺ365 dana Riviereʺ

Projekt ʺ365 dana kulturnog turizma u kolijevci srednjoeuropskog turizmaʺ ili kraće ʺ365 dana Riviereʺ proveden je s ciljem formiranja i uspostavljanja integralnog turističkog proizvoda kulturnog turizma na prekograničnom području RIVIJERA Portorož i Opatija.

Osnovni cilj projekta je stvoriti razrađen sustav prepoznatljivih vodećih destinacijskih turističkih događanja raspoređenih u 6 tematskih cjelina tijekom cijele godine koja se temelje na identitetu i koja će izgraditi imidž destinacije, a ujedno poboljšati broj posjeta i noćenja.

Projektni partneri:

- Općina Piran (vodeći partner)

- Grad Opatija

- Turistička zajednica Portorož

- Turistička zajednica grada Opatije

U okviru drugog javnog natječaja Operativnog programa prekograničnog sudjelovanja Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., projektnim partnerima odobrena su sredstva za sufinanciranje projekta oblikovanja, razvoja i prodaje kulturnog turizma na prekograničnom području Općine Piran i Grada Opatije tj. na području Opatijske i Portoroške Riviere.

Polazne osnove projekta

Autori projekta analizirali su stanje turizma na Portoroškoj i Opatijskoj rivijeri te na temelju dobivenih rezultata predložili cjelogodišnji koncept tematskih događanja s ciljem povećanja broja gostiju u obje destinacije tijekom cijele godine.

Analizom je utvrđeno da Portoroška i Opatijska Riviera danas spadaju među najpoznatije i najposjećenije turističke destinacije u Hrvatskoj i Sloveniji te imaju zajedničkih dodirnih točaka, ali se suočavaju s problemom nepovezanih turističkih događanja kao i nedovoljnoj potrošnji po gostu, itd.

Ciljevi projekta

Imajući sve navedeno u vidu, definiran je glavni strateški cilj projekta "365 dana Riviere": na temelju jedinstvenih potencijala Portoroške i Opatijske rivijere (najduža tradicija organiziranog turizma u jugoistočnoj Europi i nekadašnje najelitnije destinacije Austro-Ugarske Monarhije) stvoriti atraktivan i konkurentan integralni turistički proizvod - kulturni turizam "365 dana Riviere", koji poboljšava prepoznatljivost područja i postaje generator dolaska na destinaciju 365 dana godišnje, što potiče razvoj turizma i drugih turističkih djelatnosti.

Osim glavnog strateškog cilja, projekt "365 dana Riviere" zadao si je niz općih i specifičnih prekograničnih ciljeva, među kojima su poboljšanje imidža i konkurentnosti destinacija, aktivno uključivanje raznih turističkih subjekata, oblikovanje događanja prema šest definiranih tema koja će stvarati motiv za dolazak i u razdoblju manje posjećenosti itd.